Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player        
Strona Główna Kontakt
Fundusze Unijne

„PASZPORT DO EXPORTU”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Pierwszy etap projektu realizowanego w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dotyczył przygotowania planu rozwoju eksportu dla Eurex Sp. z o.o.

        

Z przyjemnością informujemy, że  firma Eurex sp. z o.o.  w dniu 19.12.2012 r. podpisała z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Katowicach  umowę o dofinansowanie drugiego etapu  projektu realizowanego  ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

„Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu przez  firmę Eurex sp. z o.o.”

Okres realizacji projektu: 17.12.2012 r. – 17.08.2014 r.

Całkowita wartość projektu:           161 833,00 zł

Wydatki kwalifikowane:                  161 833,00 zł

Wysokość dofinansowania:                80 916,50 zł

W ramach projektu zrealizowanie będą następujące działania:

- udział w zagranicznych imprezach targowych w charakterze wystawcy,

- organizacja i udział w misjach gospodarczych,

- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

 Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie eksportu w całkowitej sprzedaży spółki oraz nawiązanie współpracy z partnerami na wybranych rynkach zagranicznych. Wprowadzenie innowacyjnych, profesjonalnych produktów  kosmetycznych  przyczyni się do wzrostu  znaczenia firmy Eurex na konkurencyjnym rynku europejskim oraz zwiększy rozpoznawalność nowych polskich marek profesjonalnych kosmetyków  na rynku międzynarodowym. 

 
   

statystyka